Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Návod k použití MIDI Piccolo 2F1D Rosso
#1
MIDI ovladač MIDI Piccolo 2F1D Rosso se už nevyrábí, byl nahrazen novým modelem MIDI Piccolo 2F1D.

[Image: MIDI-Piccolo2F1D-Rosso_400x400.jpg]

MIDI ovladač MIDI Piccolo 2F1D Rosso umožňuje tato nastavení:

Volba kanálu
Podržte levé tlačítko ←Program Change a zapněte ovladač. Na displeji se zobrazí C 1 (výchozí 1. kanál). Pomocí tlačítek ←Program Change→ zvolte MIDI kanál (1 až 16), na kterém bude ovladač odesílat MIDI povely. Nakonec ovladač vypněte a znovu zapněte.

Volba rozsahu
Podržte pravé tlačítko Program Change→ a zapněte ovladač. Na displeji se zobrazí 128 (výchozí je maximální rozsah 1 - 128). Pomocí tlačítek ←Program Change→ zvolte maximální číslo programu, které bude ovladač odesílat (2 až 128). Např. pokud v multiefektu používáte pouze programy 1 - 10, zvolte číslo 10. Nakonec ovladač vypněte a znovu zapněte.
Když pak v běžném režimu budete držet tlačítko Program Change→, ovladač bude postupně posílat zvyšující se číslo programu a zároveň ho bude zobrazovat na displeji až do nastaveného maximálního čísla, tedy např. do 10.

Volba zobrazení čísla programu
MIDI povel PROGRAM CHANGE je obvykle zobrazován v uživatelském formátu v rozsahu 1 až 128. Některé přístroje však používají hodnoty v technickém formátu v rozsahu od 0 do 127. Podle toho, jak funguje vaše ovládané zařízení (zesilovač, multiefekt atd.), si můžete formát zobrazení změnit. Při zapnutí ovladače podržte levé i pravé tlačítko. Na displeji se zobrazí 128, což znamená, že hodnoty PROGRAM CHANGE jsou zobrazovány v uživatelském rozsahu 1 až 128. Pomocí tlačítek ←Program Change→ zvolte technický, nebo uživatelský formát zobrazení čísla programu. Při volbě technického formátu zobrazení se na displeji objeví hodnota 127. Nakonec ovladač vypněte a znovu zapněte.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)