Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Jak ovládat stompboxy?
#1
Jak pomocí MIDI Grande ovládat první tři smyčky looperu MIDI Agente Relay Loop?

Po zakoupení MIDI ovladače je výchozí povel PROGRAM CHANGE. Když na MIDI Grande stisknete nějaké nožní tlačítko, příslušný program by se měl nastavit na ovládaném zařízení - v tomto případě looperu, na displeji se zobrazí jeho číslo.

Nastavení na stompboxy bude celkem jednoduché. Když se to vypíše, tak to vypadá složitě, ale pokud pochopíte princip, tak to zabere všeho všudy tak půl minuty.

Nejprve je potřeba upravit globální nastavení ovladače MIDI Grande:
 • Podržte chvíli tlačítko Edit/Save, dostanete se do globálních nastavení.
 • Na displeji je: 1 PC, to znamená, že první povel je PROGRAM CHANGE. Tlačítkem Value> to změňte na [b]1 CC[/b]. To je povel CONTROL CHANGE, ten je vhodnější pro stompboxy.
 • Pak stiskněte nožní tlačítko registru 1. Na displeji je: 1PGM. To znamená, že tento registr je v programovém módu. Tlačítkem Value> to změňte na 1STO, aby byl ve stompbox módu.
 • Stejně tak změňte i mód registrů 2 a 3.
 • Stiskněte krátce tlačítko Edit/Save, tím se uloží globální nastavení.
Teď máte globálně nastavené registry 1, 2, a 3 do stompbox módu. Všechny tři svítí červeně.

Stiskněte registr 1, aby svítil červeně. Na displeji je: 11-1. Budeme editovat v první bance první registr, červenou (první) vrstvu.
 • Stiskněte krátce tlačítko Edit/Save. Na displeji je: 1  0 a svítí tečky u CMD a CC. To znamená, že editujete první povel a ten je typu CONTROL CHANGE (CC).
 • Tlačítkem Value> nastavte číslo CC na hodnotu 1, takže na displeji bude: 1  1.
 • Stiskněte tlačítko Param>, tím se dostanete k editaci dalšího parametru. Na displeji je: 1  0 a svítí tečky u CMD, CC a Value. To znamená, že editujete první povel, ten je typu Control Change, a měníte jeho hodnotu. (Povel CONTROL CHANGE má dva parametry: číslo a hodnotu. Číslo jste nastavil v předchozím kroku a teď editujete druhý parametr povelu CONTROL CHANGE - jeho hodnotu.) Ponechte nulu, protože nulová hodnota CC se v MIDI používá pro vypnutí.
 • Stiskněte krátce tlačítko Edit/Save, tím se uloží nastavení této vrstvy tohoto registru v této bance.
Teď máte nastavenou červenou vrstvu na vypnutí stompboxu.

Zapnutí stompboxu zelenou vrstvou bude velmi podobné:

Stiskněte registr 1, aby svítil zeleně. Na displeji je: 11-1. Budeme editovat v první bance první registr, zelenou (druhou) vrstvu.
 • Stiskněte krátce tlačítko Edit/Save. Na displeji je: 1  0 a svítí tečky u CMD a CC. To znamená, že editujete první povel a ten je typu CONTROL CHANGE.
 • Tlačítkem Value> nastavte číslo CC na hodnotu 1, takže na displeji bude: 1  1.
 • Stiskněte tlačítko Param>, tím se dostanete k editaci dalšího parametru. Na displeji je: 1  0 a svítí tečky u CMD, CC a Value. To znamená, že editujete první povel, ten je typu CONTROL CHANGE, a měníte jeho hodnotu. Stiskněte tlačítko <Value, na displeji se zobrazí 1127. Číslo 127 je maximální hodnota v MIDI a používá se pro zapnutí.
 • Stiskněte krátce tlačítko Edit/Save, tím se uloží nastavení této vrstvy tohoto registru v této bance.
Teď máte nastavenou zelenou vrstvu na zapnutí stompboxu.

Když budete opakovaně stiskávat první registr, červená vrstva odešle povel pro vypnutí stompboxu a zelená vrstva odešle povel pro zapnutí stompboxu. Logika je stejná jako u semaforu: červená = stop, zelená = jeď.


Teď už jenom zbývá nastavit looper, aby reagoval na příslušné povely z MIDI ovladače.
 • Stiskněte a chvíli podržte tlačítko Save na looperu. Na displeji je: GLB.
 • Po uvolnění tlačítka se na displeji zobrazí: C 1. To znamená, že looper je nastaven na první kanál. To jenom pro kontrolu. Stiskněte tlačítko Save, tím se vrátíte zpět z globálního režimu do běžného.
 • Stiskněte dlouze tlačítko první smyčky. Na displeji se objeví: IND. To znamená, že jste v režimu individuálních nastavení pro jednotlivé smyčky. Po uvolnění tlačítka se na displeji zobrazí: ---. To znamená, že první smyčka nemá nastaven žádný individuální CC.
 • Tlačítkem Program> nastavte hodnotu 1.
 • Stiskněte tlačítko Save.
Tím jste nastavil první smyčku, aby reagovala na CONTROL CHANGE číslo 1. Teď můžete registrem 1 na MIDI Grande ovládat první smyčku na looperu.

Stejným způsobem nastavte registr/smyčku 2 a 3. Jediný rozdíl bude ten, že pro registr a smyčku 2 použijete CONTROL CHANGE číslo 2 a pro registr a smyčku 3 použijete CONTROL CHANGE číslo 3. Pokud pochopíte, co nastavujete, tak budete schopen si smyčku 1 nastavit třeba na registr 6. :-)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)