Microdesignum forum
Řízení dvou zvukových modulů - Printable Version

+- Microdesignum forum (https://forum.microdesignum.cz)
+-- Forum: MIDI ovladače (česky) (https://forum.microdesignum.cz/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: MIDI Grande (česky) (https://forum.microdesignum.cz/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Řízení dvou zvukových modulů (/showthread.php?tid=520)Řízení dvou zvukových modulů - Microdesignum - 01-16-2019

Otázka (Petr):
Potřebuji z jedněch kláves (master) ovládat dva různé zdroje zvuku (Korg M1 a iPad), a  MIDI povely pro tyto zdroje zvuku (prg change a control change) chci posílat z Midigrande. Je možné poslat na jednom MIDI kanále dva různé  Prg change pro dva nástroje?

Odpověď (Microdesignum):
Pokud je chcete adresovat zvlášť, tak jeden z nich musí přijímat na jiném kanále. Číslem kanálu se právě adresuje určité přijímací zařízení. To jde nastavit v MIDI Grande:
povel 1 - typ PC - kanál 1
povel 2 - typ PC - kanál 2

Nebo můžete posílat jenom jeden PC na kanále 1 primárně pro jedno zařízení (např. Korg) a v druhém zařízení (iPad) si přemapovat zvuky, pokud to umožňuje.