Microdesignum forum
Procházení bank a slotů v Kemper Profiling Amplifier - Printable Version

+- Microdesignum forum (https://forum.microdesignum.cz)
+-- Forum: MIDI ovladače (česky) (https://forum.microdesignum.cz/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: MIDI Grande (česky) (https://forum.microdesignum.cz/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Procházení bank a slotů v Kemper Profiling Amplifier (/showthread.php?tid=42)Procházení bank a slotů v Kemper Profiling Amplifier - Microdesignum - 05-10-2017

Pokud jste majitelem Kemper Profiling Amplifier (KPA) a chcete v Performance módu procházet banky a sloty synchronizovaně s bankami a registry v MIDI Grande, proveďte následující nastavení:
 • Globálně nastavte:
  • CC#49 na tlačítko <Bank
  • CC#48 na tlačítko Bank>
  • Číslo kanálu CC Mute na stejný kanál, který používá KPA (obvykle 1)
 • Na jednotlivé registry nastavte (můžete použít kopírování vrstev pomocí funkce Save As):
  • CC#50 na registr 1
  • CC#51 na registr 2
  • CC#52 na registr 3
  • CC#53 na registr 4 (pokud máte model MIDI Grande 6F1D nebo vyšší)
  • CC#54 na registr 5 (pokud máte model MIDI Grande 8F1D nebo vyšší)
Nyní můžete procházet banky a sloty, jak je vidět na videu:

https://www.youtube.com/embed/P95h7bUhdfk?rel=0

V současné době je tato funkce pouze jednosměrná, což znamená, že číslo banky se v MIDI Grande zpětně nesynchronizuje s číslem banky v KPA, takže za určitých okolností se můžou rozhodit. Např. když stisknete a držíte tlačítko Bank>, po chvíli se začnou obě čísla posouvat nahoru, ale každé jinou rychlostí.