Microdesignum forum
Jak nakonfigurovat starší verzi MIDI Agente Relay Uno - Printable Version

+- Microdesignum forum (https://forum.microdesignum.cz)
+-- Forum: MIDI ovladače (česky) (https://forum.microdesignum.cz/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: MIDI Agente (česky) (https://forum.microdesignum.cz/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: Jak nakonfigurovat starší verzi MIDI Agente Relay Uno (/showthread.php?tid=307)Jak nakonfigurovat starší verzi MIDI Agente Relay Uno - Microdesignum - 07-10-2018

Dotaz: Koupil jsem starší model MIDI Agente Relay Uno 6 a nefunguje s ním konfigurace pomocí MIDIConfig.

Odpověď:
1. Stáhněte a nainstalujte si program MIDI OX.

2. Klikněte na třetí ikonku "Show the SysEx window".

3. Do pole Command Window vložte následující zprávu:
F0 4D 69 63 00 01 00 02 kk cc F7
kk je číslo kanálu, počítáno od nuly (00 = kanál 1, 01 = kanál 2 atd.)
cc je typ MIDI povelu: 00 = PC nebo 01 = CC
Např. zpráva:
F0 4D 69 63 00 01 00 02 00 00 F7
nastaví spínač do továrního nastavení na 1. kanál, povel PC - PROGRAM CHANGE.

Klikněte Command Window > Send SysEx.

4. Zkuste, zda MIDI spínač nějak reaguje na příchozí MIDI zprávy.

5. Pro přemapování jednotlivých programů použijte následující zprávu:
F0 4D 69 63 00 00 aa 01 bb F7
aa je adresa, tedy číslo programu, počítáno od nuly (00 = program 1, 01 = program 2 atd.)
bb je bitová maska sepnutých spínačů:
01 = sepnutý spínač 1
02 = sepnutý spínač 2
04 = sepnutý spínač 3
10 = sepnutý spínač 4
20 = sepnutý spínač 5
40 = sepnutý spínač 6
Pro kombinaci spínačů je potřeba bitové masky sečíst, ale pozor, jsme v hexadecimální soustavě, takže je potřeba sčítat hexadecimálně.

Např. zpráva:
F0 4D 69 63 00 00 00 01 03 F7
nastaví první program na sepnuté spínače 1 a 2 (01 + 02 = 03 hexadecimálně).