Microdesignum forum

Full Version: Řízení dvou zvukových modulů
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Otázka (Petr):
Potřebuji z jedněch kláves (master) ovládat dva různé zdroje zvuku (Korg M1 a iPad), a  MIDI povely pro tyto zdroje zvuku (prg change a control change) chci posílat z Midigrande. Je možné poslat na jednom MIDI kanále dva různé  Prg change pro dva nástroje?

Odpověď (Microdesignum):
Pokud je chcete adresovat zvlášť, tak jeden z nich musí přijímat na jiném kanále. Číslem kanálu se právě adresuje určité přijímací zařízení. To jde nastavit v MIDI Grande:
povel 1 - typ PC - kanál 1
povel 2 - typ PC - kanál 2

Nebo můžete posílat jenom jeden PC na kanále 1 primárně pro jedno zařízení (např. Korg) a v druhém zařízení (iPad) si přemapovat zvuky, pokud to umožňuje.